logo


Inloggen:


Gegevens vergeten?

Biogeneric – een wetenschappelijke revolutie

VAN FUNDAMENTEEL ONDERZOEK NAAR GEPATENTEERDE METHODE


Rekening houden met alle bestaande occlusieconcepten. Wiskundig model opstellen van alle morfologische eigenschappen. Voor iedere patiënt precies dat ene resultaat vinden dat helemaal op hem is toegesneden. Professor Mehl en professor Blanz, de grondleggers van het biogenerieke principe, hadden de lat meteen al hoog gelegd. Dankzij fundamenteel onderzoek is het hen gelukt om de formule op te stellen voor een genetische blauwdruk van morfologische en occlusale eigenschappen.

Rekening houden met alle bestaande occlusieconcepten. Wiskundig model opstellen van alle morfologische eigenschappen. Voor iedere patiënt precies dat ene resultaat vinden dat helemaal op hem is toegesneden. Professor Mehl en professor Blanz, de grondleggers van het biogenerieke principe, hadden de lat meteen al hoog gelegd. Dankzij fundamenteel onderzoek is het hen gelukt om de formule op te stellen voor een genetische blauwdruk van morfologische en occlusale eigenschappen.
"Het eerste fundamentele inzicht van ons wetenschappelijke onderzoek was dat je met weinig parameters het hele spectrum kon reproduceren van de natuurlijke vorm van elementen en de occlusale morfologische eigenschappen. Het tweede fundamentele inzicht was dat we konden aantonen dat je verschillende elementen van dezelfde patiënt kan beschrijven met dezelfde set parameters. Met de basisinformatie die we uit een intact element halen, kunnen we - door overdracht van de individuele patiëntgegevens - ontbrekende delen van andere elementen reconstrueren. En bij inlays hoeft het element niet eens intact te zijn. Dan hebben we al genoeg aan de gegevens uit de resten van het element." - Prof. Dr. Albert Mehl over de doorbraak in het onderzoek

De eigen individuele gebitsmorfologie wordt afgeleid van de morfologie van buurelementen of antagonisten en gebruikt voor de reconstructie.

De genetische blauwdruk en de verborgen informatie
Om alles zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, zijn bij de ontwikkeling van CEREC biogeneric duizenden intacte elementen opgemeten en met elkaar gecombineerd en vergeleken. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar morfologische en functionele eigenschappen leverde de benodigde gegevens op. Deze gegevens werden geanalyseerd met zeer complexe, statistische berekeningsprogramma's. Hiermee konden de onderzoekers een hele reeks karakteristieke vormeigenschappen en onderlinge relaties identificeren en in talrijke simulaties verifiëren.

Volgens de wetten van de natuur in plaats van over de duim gerekend
Wat heeft de kubische relatie tussen de mesiale randlijst en de centrale knobbelhelling te maken met op maat gemaakte occlusale vormgeving? Heel eenvoudig: het is een van de objectief meetbare parameters waarmee een wiskundig model mogelijk is van ieder willekeurig natuurlijk element.