logo


Inloggen:


Gegevens vergeten?

De randspleet

De randspleet
Klinische feiten over CEREC

CEREC-precisie

Nauwkeurigheid van restauratieranden
Bij CEREC-kronen zijn de randen iets nauwkeuriger dan bij keramische kronen die in het laboratorium zijn gemaakt.

Materialen
De adhesieve toepassing van silicaatkeramiek is al jarenlang een betrouwbare methode. De gebruikte materialen moeten op elkaar zijn afgestemd.

Duaal hardende composieten zouden alleen gebruikt mogen worden wanneer chemisch hardende of lichthardende composieten niet geschikt zijn.

Randdichtheid
De dikte van de cementlaag heeft geen invloed op de randdichtheid.

Contra-indicatie voor onderlagen onder onlays/keramische inlays.

Slijtage van de cementlaag
Voor CEREC-inlays/onlays zijn matig en sterk viskeuze composieten allebei geschikt.

primescan