Om een groot gat in uw tand of kies te restaureren, of voor een ontbrekende tand of kies, gaat de tandarts als volgt te werk:

  • De tandarts slijpt de tand of kies die behandeld moet worden in de vorm die nodig is om de tandvervanging te kunnen maken.
  • De tandarts scant uw de mond. Zo heeft hij de juiste registratie van de gegevens, die CEREC nodig heeft om de tandvervanging te kunnen maken. U hoeft nu dus niet te “happen”. U hoeft niet twee keer terug te komen, omdat de tandarts de tandvervangingen en de registratie niet meer extern hoeft te laten vervaardigen.
  • Op de computer verschijnt het 3D beeld van de situatie in uw mond. De tandarts bekijkt dit samen met u en laat u zien hoe de nieuwe situatie zal worden.

    Een opening tussen de tanden kan opgevuld worden door de “nieuwe” tanden of kiezen wat breder of hoger te maken. Ook andere vorm-veranderingen zijn mogelijk. Het te gebruiken materiaal is te verkrijgen in een scala van kleuren en helderheden.

  • Nu de vorm is bepaald wordt deze aan het frees-apparaat doorgegeven. De tandarts zet een blokje materiaal in de juiste kleur in het frees-apparaat en de CEREC-slijpeenheid vervaardigt de tand-vervanging. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
  • De tandvervanging wordt in uw mond geplaatst en vastgezet met een speciaal soort “cement”.
    U bent klaar! Met CEREC kunnen vele verschillende vormen van tandvervangingen gemaakt worden.